Buskerudbyen

Buskerudbysamarbeidet gjør det mulig å satse stort på gode sykkelanlegg. Målet er minst en dobling av sykkelandelen. Kongsberg skal ha en sykkelandel på 15 %. I tillegg skal 80 % av skolereiser foregå til fots eller på sykkel.

Buskerudbysamarbeidet – som består av kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg, samt Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet – gjør det mulig å satse stort på gode sykkelveier.

For å få til dette har samarbeidet utarbeidet en Felles sykkelplan for Buskerudbyen: Sykkelstrategi og plan for regionalt sykkelvegnett. Denne brukes som utgangspunkt for hvordan sykkelvegnettet skal utformes og hva som prioriteres. For å følge med på progresjonen utarbeides det så et Sykkelregnskap annethvert år. 

Bli med du også, og opplev gleden og friheten ved å sykle. Sunt og miljøvennlig er det også. Her er noen tips til turer og kartløsninger.

Følg oss på buskerudbyen.no eller facebook.com/buskerudbyen.