Hvilken sykkel er du?

Har du pendlevei med bil med dyr parkering eller tog men litt langt fra stasjon til jobb?

(Ønsker du å sykle til jobben helt eller delvis? Kan sykle deler av veien. Kan sykle hele veien.)