Hvorfor sykle?

Du får mosjon
Du holder deg frisk
Du kommer raskt frem
Sykling er billig
Sykling er miljøvennelig
Sykling er energiøkonomisk
Du blir gladere
Sykling reduserer trafikkulykkene